1. Świat Toyoty
 2. O Toyocie
 3. Wizja i filozofia Toyoty
 4. Filozofia Toyoty

Filozofia Toyoty

Założycielskie przesłanie Toyoty
Stosowana przez nas filozofia pomogła nam dotrzeć tam, gdzie jesteśmy obecnie. Będziemy ją również wykorzystywać podczas naszej transformacji w firmę zajmującą się mobilnością. Ten sposób pracy stanowi cenny wkład w misję Toyoty polegającą na masowej produkcji szczęścia.
 • Skromne początki Toyoty


  Toyota zrodziła się z pragnienia Sakichiego Toyody ułatwić pracę osobom pracującym do późnej nocy przy ręcznych krosnach. Jedną z nich była jego matka. Z tej silnej motywacji powstało krosno automatyczne i narodziła się firma Toyota. Jego następca, Kiichiro Toyoda, odziedziczył po nim tę chęć poprawiania jakości życia ludzi. Kierował się nią, zmieniając Toyotę w firmę motoryzacyjną. 

ZASADY TOYODY

 • Zawsze dbaj o obowiązki, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju firmy i ogólnego dobra. 
 • Zawsze bądź pilny i kreatywny, starając się wyprzedzać swoje czasy.
 • Zawsze bądź praktyczny i unikaj lekkomyślności.
 • Zawsze staraj się budować ciepłą i przyjazną atmosferę w miejscu pracy. 
 • Zawsze szanuj kwestie duchowe i pamiętaj, aby być zawsze wdzięcznym. 


Sakichi Toyoda, założyciel Toyoty

Nasza wartość: Toyota Way

Na wyjątkowe wartości Toyota Way składają się takie elementy, jak oprogramowanie, sprzęt i partnerstwo.

 • Projekt

  Chcąc ulepszyć społeczeństwo, już na etapie projektowania na pierwszym miejscu stawiamy ludzi. Zrozumieć istotę działania pomaga nam zasada Genchi Genbutsu.

 • Sprzęt

  Tworzymy fizyczne platformy umożliwiające mobilność osób i rzeczy. Opracowujemy elastyczne systemy, które zmieniają się wraz z oprogramowaniem.

 • Partnerstwo

  Rozwijamy się, łącząc siły naszych partnerów, społeczności, klientów i pracowników w celu zapewnienia mobilności i szczęścia dla wszystkich